Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Научна питања

Ово место посвећено је суштинским питањима порекла Европе:

  • Неолитизација Европе;
  • Упоредна археологија Средњег Подунавља и индоевропског подручја, односно индоевропеизација;
  • Стари и Нови Завет у светлу археологије;
  • Порекло Словена.

Осим студија и прилога посвећених решавању наведених питања, овде ће наћи место научне полемике, обавештења о научним скуповима и слично.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz