Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


ЈЕДНО ПИТАЊЕ -
ЈЕДАН ОДГОВОРСпоменици под ведрим небом

Савремена концепција очувања архитектонске баштине не може се кодификовати са музејском, филмском и архивском грађом


• Да ли је Предлог закона о културним добрима (део који се односи на очување архитектонске баштине) усклађен са Конвенцијом коју је својевремено ратификовала и Србија?

Бранислав Крстић

24. 2.2002.

– Реч је о Конвенцији о очувању архитектонске баштине Европе (усвојене у Гренади 1985. године) по којој је, између осталог, Србија прихватила и обавезе да у оквиру буџетских средстава на државном и регионалном нивоу осигура финансијску подршку одржавању и обнови баштине. Посебно да фаворизује коришћење заштићених добара, имајући у виду потребе савременог живота и нове намене, да усвоји целовиту политику очувања, која ставља очување архитектонске баштине међу основне циљеве урбанизма и просторног уређења, да урбанистичким плановима подстиче заштиту и коришћење вредних грађевина које нису законом заштићене.

Међутим, Предлог закона о културним добрима којим се уређује и архитектонска баштина, не само да не следи праксу европских држава, уређену овом конвенцијом, него далеко иза ње заостаје.

Према предложеном закону издвојени су споменици културе, знаменита места, археолошка налазишта и просторне целине, али не и архитектонска баштина.

Суштина активне концепције очувања баштине је у прерастању уско конзерваторског третмана појединачних споменика у ревитализацији историјских грађевина. Конвенција о очувању архитектонске баштине Европе чини то недвосмислено и својим именом.

Савремена концепција очувања архитектонске баштине не може се кодификовати, као што предлагач чини са музејском, архивском и филмском грађом и старом ретком књигом. Архитектонска баштина која се чува под "ведрим небом", смешта се у исти закон са експонатима, сликама, књигама, архивском грађом које се чувају у галеријама, музејима, библиотекама и архивима. То није могуће – одговара Бранислав Крстић, професор архитектуре.

Н. К.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz