Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


НОВО АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ У ЧАЧКУ


Маузолеј древних народа


Чачак, јуна 2002.(Танјуг)

У близини градилишта цркве у Чачку откривено је археолошко налазиште које истражују стручњаци овдашњег Народног музеја.

"Откривена грађевина, ретка у овом крају Србије, изузетно је репрезентативна. Реч је о некрополи или маузолеју у који је била похрањена урна са накитом неког од значајнијих припадника народа који је ту живео у четвртом веку", изјавила је директор Народног музеја Невенка Бојовић.

Пронађени су и остаци скелетног сахрањивања, веома очувана огрлица и новац цара Константина.

Директор Завода за заштиту споменика културе у Краљеву Гордана Тошић тврди да овај локалитет "помера сазнања" о историјским границама територија касноантичке цивилизације на овом подручју. У питању је изузетно ексклузивно налазиште, јер ништа слично не постоји на ширем подручју Србије.

На истраженој површини од 150 квадратних метара утврђено је да је налазиште вишеслојно и да је било насеобинског карактера, што се закључује на основу пронађене грнчарије из бронзаног и раногвозденог доба. Археолози Дејан Радичевић и Катарија Николић мисле да насеобина датира из периода од 300. до 500. године.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz