Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


ИСТРАЖИВАЊА ЈАГОДИНСКОГ И ПАРАЋИНСКОГ МУЗЕЈА


Неолит у Поморављу

Бројни локалитети указују да је Поморавље било један од центара старчевачке културе


Јагодина, 1. августа 2002.


Завичајни музеј у Јагодини
Пре неколико дана у близини Јагодине, на локалитету званом Попчица, између села Шантаровац и Бунар, археолози из Поморавља, на челу са др Славишом Перићем из Археолошког института у Београду, започели су ископавања у оквиру пројекта: "Неолит у централном Поморављу". Већ првих дана показало се да су археолози на добром путу. Јер, осим делова употребних грнчарских предмета, пронађене су и две фигурине, које припадају старчевачкој култури, делови кремена и делови обрађених костију...

- Према уговору који су потписали завичајни музеји из Параћина и Јагодине са Археолошким институтом у Београду, истраживања ће трајати од три до пет година, а Археолошки институт ће на крају резултате истраживања публиковати у посебним свескама и, заједно са нама, отворити репрезентативну изложбу - рекао нам је јуче археолог Радован Петровић из Завичајног музеја у Јагодини. - Бројност локалитета и већ први пронађени предмети, фигурине од којих једна представља коња или пса, а друга птицу, указују на могућност да је Поморавље у старчевачком периоду било вероватно значајан центар. За само четири дана рада на локалитету Попчица, потврђено је да се заиста ради о локалитету са предметима из периода старчевачке сликане керамике.

У истраживању, односно рекогносцирању терена, чишћењу и конзервирању пронађених предмета учествује и десет студената археологије. За једним великим столом налазила се керамика која се, очигледно, разликовала од оне која је тек ових дана пронађена, а коју је вредно сређивала група студената.

- Ради се о предметима пронађеним и ископаним још 1962. године, на локалитету Давидовац код Параћина, који припадају винчевачкој култури. У Параћину је на овом истраживању ангажована колегиница Весна Живанић, археолог. Студенти сада класификују и чисте предмете пронађене још пре четрдесет година. Кад стане киша, излазимо поново на терен, на локалитет Попчица, на самој обали реке Белице. У сваком случају, сигурно је да се ради о старчевачкој и винчевачкој култури и да има индиција да је у централном Поморављу у праисторији постојало веће насеље, већи центар.

Археолог Радован Петровић истиче да се ради о дуготрајном и мукотрпном послу (о чему сведочи и податак да се тек сада сређују предмети пронађени пре 40 година), да је СО Јагодине обезбедила основна средства за рад археолога и студента - будућих археолога, али да би овако значајан подухват требало да потпомогну и друге институције попут, на пример, Министарства за културу Републике Србије.

Реч је о заиста значајним локалитетима из периода неолита, дакле, другог значајног раздобља после палеолита, када је формирана првобитна, матријархална заједница, а у Србији су најпознатији и највећи до сада откривени локалитети у Винчи код Београда, Градцу код Лесковца и Алибунару у Банату. У Јагодини је пре више деценија, рецимо у Давидовцу, ископавање започео познати археолог Саво Ветнић, сада у пензији, а истраживања је наставио, али на другим локалитетима са садржајима и предметима из других периода историје људске цивилизације јагодински археолог др Милорад Стојић (сада у Српској академији наука и уметности), који је открио у централном Поморављу насеља Трибала и Келта и о томе објавио низ стручних, научних радова и књига.

- Желимо да наставимо рад Саве Ветнића, Милорада Стојића и других значајних археолога који су радили на овим просторима и остварили у српској археологији значајне резултате - каже археолог Радован Петровић.

С. Жикић

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz