Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


У ОКОЛИНИ БОРА


Некропола у језеру

Вода се повукла па археолози користе прилику за заштитна ископавања


Бор, 3. септембра 2000.

На Борском језеру јуче су настављена истраживања праисторијске некрополе која се поново показала после осетног повлачења воде у овој акумулацији, а за коју је пре десет година, под сличним околностима, пробним истраживањима, утврђено да вероватно потиче из бронзаног доба. Руководилац истраживања др Мирослав Лазић, научни сарадник Филозофског факултета у Београду, каже да ће овогодишња кампања заштитних ископавања, према пројекту борског Музеја рударства и металургије, послужити да се, на сувом, утврди величина некрополе, број гробова, хронологија и све остало што је неопходно да би се дало право научно тумачење овог објекта.

Ранија сондирања и оно што се сада тренутно види на терену упућују на закључак да је реч о некрополи сличној оној која је пре 15 година истражена у Трњанима, између Брестовачке бање и Бора. Очекују се драгоцени налази слични онима у раније истраженој некрополи, који ће потврдити сазнања о почецима рударења на овом подручју.

Овај пројекат финансијски помаже Министарство културе Србије.

С. Т.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz