Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


АПЕЛ СА НАУЧНОГ СКУПА У САНУ


Књиге за студенте у Косовској Митровици


28. 11. 2002.

На завршној седници дводневног научног скупа у САНУ, посвећеног друштвено-политичкој мисли у делу Јована Цвијића, проф. др Бранислав Милутиновић, декан Филозофског факултета у Косовској Митровици, изнео је податке о тешком стању библиотеке овог факултета и замолио учеснике скупа да приложе издања својих књига.

Председавајући скупа академик Михајло Марковић прихватио је ову идеју и предложио да научна и стручна јавност организовано помогне попуну књижних фондова митровачког факултета. Учесници скупа су предлог прихватили и тиме је отпочела шира акција која ће омогућити да наставници и студенти Филозофског факултета у Косовској Митровици дођу до богатије ризнице књига из дисциплина које се на њему изучавају, а то су: српски језик и књижевност, француски, енглески, руски и јапански језик, педагогија, психологија, филозофија са социологијом, историја и историја уметности.

Књиге могу слати и наши читаоци, а адреса је: Филозофски факултет, 38220 Косовска Митровица.

М. П.


"Политика", Београд
© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz