Srpska arheologija / Serbian Archaeology


"Политика", Београд


САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


Модернизација удружења


14. 12. 2002.

Министар културе и јавног информисања Бранислав Лечић примио је јуче у свом кабинету 17 представника удружења самосталних уметника, будући да ће од 1. јануара 2003. године, у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе и Закона о буџету за 2003. годину, републичко Министарство културе финансирати програме удружења, али не и њихове административне и материјалне трошкове.

Да би овај нови модел расподеле буџетских средстава био лакше премошћен и избегнута опасност од гашења појединих удружења, Министарство културе и јавног информисања показало је спремност да у сарадњи са представницима удружења пронађе адекватан прелазни модел финансирања њиховог рада. Министар Лечић сугерисао је неопходност оснивања асоцијације удружења самосталних уметника како би њихова међусобна координација и комуникација, као и сарадња са Министарством била ефикаснија. Приликом овог сурета наглашено је да је у процесу спровођења реформи на пољу културе неопходна реорганизација и модернизација и самих удружења, као и да је сарадња Министарства са њиховим представницима, у том смислу, драгоцена и нужна.

Овај састанак дефинисан је као тек први у низу сусрета са представницима удружења, односно асоцијације удружења самосталних уметника и договорено је да ће већ на првом следећем састанку, за десетак дана, бити формулисана решења за прелазни период финансирања удружења, као и да ће бити разматрани конкретни предлози удружења за дефинисање статуса и положаја самосталних уметника у будућности - каже се у саопштењу Министарства културе и јавног информисања.


"Политика", Београд
© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz