Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Апели за спашавање археолошког наслеђа
са подацима о уништавању археолошког наслеђа и виновницима

Обавештења о уништавању непокретног археолошког наслеђа - извршеном, у току, или предстојећем

 • Уништена археолошка налазишта на ауто-путу од Батајнице до Темеринске петље (у надлежности Завода за заштиту споменика културе Срема) (2002)
 • Археолошка налазишта на делу ауто-пута од Фекетића до Новог Сада (у надлежности Покрајинског Завода за заштиту споменика културе). За ову трасу аутопута постоје доступни подаци о 16 археолошких налазишта, али нема вести да ће се обавити заштитна ископавања примерена европским стандардима. (2002)
 • Апел Српског археолошког друштва државним органима, стручним службама и широј јавности (XIX Годишња скупштина САД, Сремска Митровица 4. јуна. 1997)
 • У току је рашчишћавање рушевина манастира Житомислића на Неретви јужно од Мостара, а затим се предвиђа ископавање и обнављање. Радове надзире екипа Завода за заштиту споменика културе из Бања Луке, састављена од једног архитекте и једног студента архитектуре. Познајући рад директора Завода, дипломираног политиколога Раденка Илића, професионалних, зналачких ископавања Житомислића неће бити. Најважнији археолошки подаци о манастиру биће уништени, као што су они о слојевима, фазама градње, остацима живописа, гробовима, материјалној и духовној култури. Одговарајућем окружењу биће ускраћена сазнања о археолошком наслеђу са којим располаже. Ово може бити тежи губитак од оних на које смо већ несретно навикли, када архитекти врше ископавања за своје потребе, јер је Житомислић потпуно срушен у последњем рату.

Пљачкаши археолошких налазишта и њихови саучесници


Несавестан рад стручњака

 • Из Историјског музеја Црне Горе стигао је апел да колеге археолози, архитекте и историчари уметности који су вршили ископавања археолошких налазишта у Црној Гори, врате надлежним музејима документацију и грађу коју неосновано држе у Београду. Апел који је у име Историјског музеја Црне Горе упутила Ксенија Секулић, биће објављен у Гласнику САД 18.

Наше и стране адресе којима треба слати апеле.

 • Министарство за културу Републике Србије
 • Министарство за науку Републике Србије
 • Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
 • Републички завод за заштиту споменика културе, Цетиње
 • Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад
 • Народни музеј, Београд
© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz