Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Ризнице грађе

Гласник Земаљског музеја
у Босни и Херцеговини

(интегрално електронско факсимил-издање)

Уредник Коста Херман
владин савјетник

1899. година

Књига I.
јануар-март 1899. године

Сарајево
Земаљска штампарија


Садржај
(факсимил садржаја)

I Читаоцима "Гласника". Страна 1, 2, 3 , 4, 5 (latinica)

II О значењу имена Босна, приопћио Др. Људевит Таоци; са додатком: Слана врела у Босни и Херцеговини од Рикера. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

III. Манастир Панђур, од учитеља Петра Мирковића. 12, 13, 14, 15 (latinica)

IV. Попово у Херцеговини, приопћио игуман Христифор Михаијловић. 15, 16, 17

V. Прилог историји Сарајва, приопћио Мустафа Хилми. 17, 18, 19, 20 (latinica)

VI. Село Прашчијак и његова пећина, од свештеника Косте Ковачевића. 21, 22, 23

VII. Громиле на Гласинцу, приопћио Др. Ћиро Трухелка. 23, 24, 25, , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (latinica)

VIII. Летопас (летећи миш) у Херцеговини, од Отмара Рајзера. 35, 36

IX. Кумство у Мухамедоваца, од Косте Хермана. 36, 37, 38 (latinica)

X. Африкански новци од туча, нађени на Вран-камену код Крупе, приопчио Др. Ћиро Трухелка. 38, 39, 40, 41, 42, 43

XI. Накнадно к "флори јужне Босне и Херцеговине", од Алојза Адамовића. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (latinica)

XII. Пребивање четрију врста европских лешинара у Босни и Херцеговини, приопћио Отомар Рајзер. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

XIII. Занимљив турски новац, кован у Сарајеву, приопћио Др. Ћиро Трухелка. 57, 58, 59 (latinica)

XIV. О материјалу богумилски стећака, приопћио Влацлав Радимски. 59, 60

XV. Нове бубе (зарезници, колеоптери) у пећинама јужне Босне, од Виктора Апфелбека. 61, 62, 63, 64, 65 (latinica)

XVI. Епиграфске цртице из Босне и Херцеговине: Криви натпис херцега Стјепана на цркви у Горажду. - Натписи на Влађевини. - Натпис код Крста. - приопћио Др. Ћиро Трухелка. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, , 74, 75, 76, 77

XVII. Phileremus penicillata Gould, од Отмара Рајзера. 77, 78, 79 (latinica)

XVIII. Ћуприја у Вишеграду, приопћио Коста Херман. 79, 80, 81, 82, 83

XIX. Студије о некојим биљевним одношајима у посједнутим земљама, приопћио Фрањо Фиала. 83, 84, 85, 86, 87, 88 (latinica)

XX. Серпентини Босне и њихови утвори, особито истива, приопћио В. Радимски. 88, 89, 90, 91, 92

XXI. Различито: Херцегово врело, - Искапање предхисторијских гробова у Босни и Херцеговини у год. 1888. - Равне громиле (Flachgraber) код Сретеша у Босни. - Краљев гроб. - Дарови земаљском музеју. 92, 93, 94, 95 (latinica / ћирилица)

XXII. Најновија књижевна издања. 96 (latinica / ћирилица)

XXIII. Дописи уредништва. 96 (latinica / ћирилица)

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz