Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Ризнице грађе

СТАРИНАР
Српског археолошког друштва

(интегрално електронско факсимил-издање)

1884-1
Година I. - Број I.

Уредник Михаило Валтровић

У БЕОГРАДУ
Краљевско-српска државна штампарија
1884

Факсимил насловне стране са садржајем


Садржај

1. Приступ, стр. 1, 2

2. Откопавања у Костолцу, од М. Валтровића, стр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3. Српске сврагистичке и хералдичке старине, од арх. Н. Дучића, стр. 15, 16, 17, 18, 19

4. Споменице о узећу Београда од Турака године 1688. 1717. и 1789. од Хуга Вајферта, стр. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

5. Босански новци нађени у атару села Лисог поља, од М. Валтровића, стр. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

6. Још не прочитан српски новац, од М. Валтровића, стр. 42

7. Разне вести, од. М. В. стр. 43, 44, 45, 46, 47, 48

Са 4 фототиписане и 2 литографисане таблице

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz