Srpska arheologija / Serbian Archaeology

Затворене
археолошке целине

У овом одељку биће пренете већ објављене затворене целине према узору који даје Inventaria archaeologica, како по овој серији, тако и по другде објављеним целинама, са целог простора Југоисточне Европе. Услов је да су присутни сви подаци о целини.

© 2002. Редакција пројекта "Српска археологија" и носиоци појединачних ауторских права.
Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.


Hosted by uCoz